Najczęściej zadawane pytania

 

Ogólne

Finansowanie społecznościowe to nowoczesna metoda pozyskiwania kapitału, w której wiele osób najczęściej niewielkimi wpłatami wspiera pomysłodawcę, by ten mógł zrealizować swój projekt. W zamian oferuje on bonusy, które są z projektem związane. Mogą to być bilety, gadżety, produkty, ale też udziały w spółce. Mechanizm ten opiera się na prostym założeniu, że tam gdzie ryzyka nie podejmie jedna osoba np. anioł biznesu lub bank, może okazać się, że mikropłatnościami wesprze go bardzo szeroka społeczność. Ostatecznie, 10 000 osób wpłacających po 100 zł pozwala zrealizować projekt o budżecie miliona złotych!

Beesfund.com jest platformą, która pośredniczy pomiędzy kreatywnymi projektodawcami, a społecznością wspierających. Beesfund działa w modelu finansowania społecznościowego o charakterze udziałowym. Oznacza to, że inwestorowi można zaoferować akcje spółki, bądź inne prawa majątkowe, co pozwala realizować projekty o znacznie większym budżecie. Nasze rozwiązania umożliwiają prezentację projektów, ułatwiają ich promocję w mediach społecznościowych, a także gwarantują bezpieczeństwo transakcji i relacji pomiędzy autorem projektu a inwestorami. Co ważne, beesfund.com zapewnia także zgodność zbiórki tego typu z obowiązującym w Polsce prawem. Przebieg całego procesu finansowania społecznościowego jest prosty i transparentny. Autor projektu po podpisaniu umowy o współpracy z Beesfund określa parametry projektu i zajmuje się jego promocją. W profilu projektu znajdują się aktualizowane automatycznie liczniki zgromadzonych środków oraz lista inwestorów. Beesfund.com nie pobiera prowizji, ani żadnych opłat od wspierających.

Po pierwsze, być może nie masz alternatywnego źródła finansowania dla swojego projektu. Wbrew pozorom łatwiejszym może okazać się przekonanie do zostania inwestorami znajomych, członków grup w których działasz i społeczności beesfund.com, niż banku. Po drugie, przedstawiając swój projekt szerokiej publiczności masz szansę uzyskać cenne wskazówki, potwierdzenie sensu realizacji pomysłu i wsparcie w jego rozwoju. Nawet jeżeli nie odniesiesz sukcesu, to wciąż może być Twoje zwycięstwo! Dlaczego? Na etapie promocji projektu angażujesz niewiele pieniędzy, a dużo czasu. Jeżeli nie przekonałeś potencjalnych uczestników, czy klientów, to nie udałoby się to także po poniesieniu dużych nakładów na realizację projektu własnym sumptem. Po trzecie, w erze Internetu dużo większe znaczenie od reklam mają polecenia i rekomendacje osobiste ludzi, tzw. marketing szeptany, a bezcennym źródłem reklamy mogą być udostępnienia w mediach społecznościowych. Jeżeli Twój projekt jest ciekawy i zaangażujesz do pomocy społeczność masz dużą szansę skorzystać podwójnie na finansowaniu społecznościowym!

 

Dla emitentów

Beesfund oferuje możliwość pozyskania kapitału dla spółki poprzez emisję akcji. Następnie papiery te są oferowane poprzez stronę projektu internetowej społeczności, która kupując je wspiera twój projekt.

Głównym czynnikiem wpływającym na długość tego procesu jest status prawny spółki. Jeśli chcesz emitować akcje to potrzebujesz do tego spółki akcyjnej lub akcyjno-komandytowej. Kiedy już ją posiadasz, to jesteś na najlepszej drodze do uruchomienia swojego projektu crowdfundingowego. Co do zasady, od momentu założenia spółki i podpisania umowy z nami do startu emisji minie ok. 4 tygodni.

Polskie prawo pozwala na publiczną emisję papierów wartościowych do kwoty 1 000 000 euro w ciągu roku, bez konieczności tworzenia prospektu emisyjnego.

Beesfund.com nie ogranicza Twoich pomysłów, natomiast dbamy o jakość projektów i nie dopuszczamy każdego z nich. W trosce o bezpieczeństwo społeczności wspierających prosimy o dość szczegółowy opis, pożądany cel finansowy oraz proponowane nagrody. Wszystko po to, żeby ocenić prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

Projekty może zgłaszać każdy użytkownik portalu, jeśli spełnia formalne wymogi, to znaczy posiada osobowość prawną i podlega prawu polskiemu.

Nie dowiesz się, czy twój pomysł jest dobry czy zły, jeśli nie spróbujesz. Napisz do nas pod biuro@beesfund.com, opisz swój pomysł i przedstaw wizję wspólnego działania. Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie w celu omówienia szczegółów i opracowania harmonogramu pracy nad projektem.

Prowizja Beesfund wynosi 6,9% + VAT. Dodatkowo należy pamiętać o prowizji operatora płatności, która wynosi ok. 2%.

Beesfund oferuje szereg usług dodatkowo płatnych, takich jak: założenie spółki akcyjnej, przygotowanie dokumentów sprzedaży akcji, przygotowanie finansowe i marketingowe prospektu, obsługa prawna po udanej emisji czy obsługa wysyłki akcji.

Projekt może być aktywny od 1 do 3 miesięcy licząc od dnia startu emisji na beesfund.com.

Cel finansowy może przyjąć maksymalną wartość 100 000 Euro. Jest to próg określony prawnie, do którego nie wymaga się od spółki przygotowania prospektu emisyjnego. Budżet projektu powinien wystarczyć na pokrycie kosztów realizacji, ale do minimum powinny być ograniczone koszty wynagrodzeń. Cel powinien być uzasadniony faktycznymi wydatkami i osiągalny przy założeniu przeciętnego zainteresowania projektem.

Beesfund oferuje zbiórkę crowdfuningową w formule „flexible funding” co oznacza, że bierzesz tyle, ile zbierzesz. Minimalny próg skuteczności emisji określasz sam w początkowym etapie przygotowania projektu. Nawet jeśli nie sprzedasz wszystkich akcji, Ci którzy wsparli twój projekt mogą zostać twoimi współudziałowcami, a ty dostajesz środki na rozwój swojego projektu!

Możesz sprzedać tyle akcji, ile oferujesz. Przekroczenie celu finansowego oznaczałoby, że musisz zaoferować dodatkowy pakiet. Dlatego gdy projekt osiągnie 100% akcję uznaje się z zakończoną sukcesem.

Wpłaty od inwestorów, poprzez operatora płatności wpływają bezpośrednio na konto spółki oferującej akcje w publicznej emisji. Dzięki temu wydatki na np. marketing można finansować w bieżących inwestycji w trakcie trwania akcji.

Jeżeli projekt, bądź projektodawca narusza regulamin beesfund.com, bądź inne regulacje prawne obowiązujące w Polsce, możliwe jest jego usunięcie.

Nie ma prawnych przeszkód w prowadzeniu emisji kilku spółek w tym samym czasie. Nie ma również przeszkód, żeby zbierać środki na kolejne projekty lub dalsze etapy tego samego projektu. To może być świetna szansa na ponowne zwrócenie się do zebranej społeczności!

Nie masz, jeżeli Twój pomysł może zrealizować każdy bez Twojego udziału, to znaczy, że nie jest on unikalny. Pomyśl też o tym, że w przeciwnym przypadku być może w ogóle nie zrealizujesz swojego pomysłu!

Odpowiedzialność osobista zależy od typu prowadzonego projektu oraz formy prawnej prowadzonej działalności i szczegółowo określona jest w regulaminie beesfund.com. Każdy pomysłodawca odpowiada jednak moralnie za zaufanie, którym obdarza go społeczność wspierających.

Beesfund.com jest narzędziem dla pomysłodawców, na których spoczywa obowiązek promocji projektów. Jednakże wspieramy naszych pomysłodawców w zakresie informowania o nowych projektach i dajemy im dostęp do atrakcyjnych możliwości promocji. Najczęściej stosowanym jest mailing do kilku tysięcy inwestorów zarejestrowanych w naszej bazie oraz wykorzystanie mediów społecznościowych.

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami!

 

Dla akcjonariuszy

W celu przekazania wsparcia wybranemu projektowi należy wejść na stronę akcji przez beesfund.com, zaznaczyć wybrany pakiet akcji, zaakceptować wybór i podążać dalej za wskazaniami modułu bezpiecznych płatności tpay.com, PayPal lub InPay

Nie, mogą pochodzić z dowolnego kraju. Dlatego dobrze jest przygotować swój projekt także w języku angielskim, by również obcokrajowcy mogli Cię wspierać.

Beesfund jest pierwszym na świecie portalem crowdfundingowym oferującym sprzedaż akcji za Bitcoiny. Bitcoin to tzw. kryptowaluta, której wartość szacuje się na ponad 15 mld $, a która pozwala dokonywać błyskawicznie i praktycznie bez kosztów, przelewów na całym świecie. Dzięki Beesfundowi każdy posiadacz Bitcoinów może z dowolnego miejsca na globie stać się udziałowcem Twojej spółki.

Dzięki skomplikowanej kryptografii protokoły Bitcoina są niemożliwe do złamania. Dodatkowo, każda dokonana płatność Bitcoinem dzięki InPay S.A. zostaje przewalutowana na złotówki, więc do ręki dostaniesz twardą gotówkę.

Projektodawca jest zobowiązany do wysłania akcji w terminie do 60 dni od ustalonej daty zakończenia projektu.

Wszystkie akcje oferowane w serwisie Beesfund są imiennymi akcjami papierowymi. Projektodawca po zakończeniu projektu wysyła do użytkowników numerowane, ostemplowane i podpisane dokumenty akcji. Dodatkowo każdy inwestor jest wpisany do księgi akcjonariuszy.

Kupione akcje są twoją własnością. Możesz je trzymać z myślą o rosnącej wartości spółki, możesz je także odsprzedać (na podstawie umowy cywilnoprawnej) komu zechcesz. Wszystko zależy od Ciebie.

Wartość nominalna akcji nie odzwierciedla wartości spółki. Wartość spółki określa bardzo wiele czynników trudnych do zmierzenia, takich jak perspektywa wzrostu, kapitał społeczny pracowników, potencjalne zyski. Dotyczy to zwłaszcza branży nowych technologii. Jeśli zastanowić się ile warty jest cały sprzęt, nieruchomości i inne rzeczy składające się na majątek takiej spółki jak chociażby Facebook, to ich wartość i tak będzie wielokrotnie niższa niż notowania Facebooka na giełdzie.

Oczywiście, każdy z autorów liczy na skorzystanie z tzw. „mądrości tłumu”. Pomoc niefinansowa może mieć zdecydowanie większą wartość, niż bezpośrednia płatność. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w komentarzach, przekazanie poparcia dla projektu, wszelkie wskazówki, czy udostępnienie informacji o projekcie znajomym to kilka z działań, które mogą przyczynić się do odniesienia przez autora projektu sukcesu!

Proces przekazywania i przechowywania środków odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych podmiotu gwarantujących bezpieczeństwo – tpay.com lub InPay. Przelewy zabezpieczone są specjalnymi narzędziami, które uniemożliwiają zewnętrzną ingerencję.

Podczas płatności trzeba wskazać dane teleadresowe, niezbędne do komunikacji i przekazania wybranych bonusów. Na podany adres e-mail prześlemy także informację o aktualnościach dodanych przez autora projektu, a także informację o jego zakończeniu i dalszych krokach.

Zespół beesfund.com moderuje wszystkie zamieszczane projekty, wymaga szeregu oświadczeń od pomysłodawców i proponuje im dodatkowe narzędzia weryfikacji. Każdy z projektodawców jest zarejestrowaną w Polsce spółką i podlega prawu polskiemu. Dzięki temu wspierający są w pełni chronieni przed skutkami ewentualnych nadużyć. Pomysłodawcy podają kompletne dane spółki. Pomysłodawcę można wyszukać w Internecie, skontaktować się z nim za pośrednictwem beesfund.com, a także osobiście, jeśli wyrazi na to zgodę.

Kupując akcje za pomocą Beesfund podpisujesz z projektodawcą umowę kupna. Dzięki temu projektodawca jest zobowiązany do dostarczenia Ci w określonym w umowie terminie wszysktich zakupionych akcji i bonusów. Jeśli tego nie zrobi jest zobowiązany prawnie do zwrócenia Ci pieniędzy

Kontakt z każdym z pomysłodawców możliwy jest poprzez dane znajdujące się w profilu projektu. Niektórzy autorzy projektów zamieszczonych na beesfund.com publikują dodatkowe informacje kontaktowe, każdorazowo zamieszczone w profilu.

Z uwagi na nasze restrykcyjne wymogi dotyczące bezpieczeństwa transakcji oraz transparentności całego procesu finansowania społecznościowe możliwe są tylko natychmiastowe przelewy elektroniczne z wykorzystaniem wbudowanego modułu płatności. Dostępne opcje płatności pozwalają jednak dokonać wpłaty z niemal wszystkich banków w Polsce i skorzystać z części innych form płatności bezgotówkowych. Operator płatności umożliwia również wpłaty dokonywane za pomocą tzw. druczka oraz płatności kartami kredytowymi poprzez PayPal (możliwość ta zależy od decyzji projektodawcy)

W przypadku wystąpienia problemów w procesie płatności prosimy o natychmiastowy kontakt i opis problemu. Dołożymy wszelkiej staranności w celu wyjaśnienia usterki.

Wszystkie zebrane środki trafiają na konto operatora płatności. Emitent akcji może je dowolnie przelewać na konto spółki, która może z nich w trakcie trwania emisji opłacać wydatki marketingowe wspomagające projekt.

Przed publikacją projektu na beesfund.com szczegółowo weryfikujemy pomysłodawców, jeżeli jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące tych osób, prosimy o niezwłoczny kontakt i wskazanie podejrzeń.

Kupując udziały stajesz się pełnoprawnym akcjonariuszem. Dzięki temu zyskujesz wszelkie związane z tym prawa, takie jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do wyboru zarządu czy prawo do otrzymywania dywidendy.

Nie, dokonanie zakupu z pomocą platform beesfund nie wymaga osobistego udziału akcjonariusza. Wystarczy zaakceptowanie warunków umowy. Dzięki temu cały proces jest szybki, elastyczny i maksymalnie uproszczony dla wygody projektodawców i wspierających

Bezpośrednio nie wiążą się z tym żadne koszty. Pamiętaj jednak, że kupując udziały możesz być zobowiązany do zapłacenia podatku od zysków kapitałowych.

Napisz do nas pod biuro@beesfund.com, opisz swój pomysł i cel pozyskania kapitału. Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie w celu ustalenia dalszych szczegółów.